O nás

Firma SATO, spol. s. r. o. vznikla v roce 1991 a podílí se na novostavbách, rekonstrukcích a opravách komunikací, dálnic, silnic, letišť, parkovišť, zpevněných ploch a mostů jako dodavatel speciálních prací. Náplní je především řezání a těsnění dilatačních a pracovních spár v betonových a živičných krytech vozovek, ošetřování trhlin a lokálních poruch ve vozovkách, provádí elastické mostní závěry, systém Thorma-Joint a plochy z raženého betonu technologií Artbeton, atd.

Společnost má zavedenou politiku integrovaného řízení kvality, enviromentu a ochrany bezpečnosti a zdraví při príci dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 45001.

K našim odběratelům patří Ředitelství silnic a dálnic ČR, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Strabag a.s., Skanska a.s., COLAS a.s., PSVS a.s., Berger Bohemia a.s., Swietelsky s.r.o., Eurovia CS a.s., FORD Charouz, Česká správa letišť a.s., Bögl. & Krýsl, s.r.o., Silniční servis a.s., Sangreen, spol. s.r.o.

Od roku 2001 vznikla samostatná kancelář v Karlových Varech, která se zabývá návrhy a dodávkou zboží pro energetiku a topenářství. Zajišťuje výpočty, navrhování a dodávku výměníků tepla. Výměníky tepla dodáváme různých konstrukcí. Trubkové spirálové, deskové pájené, deskové rozebíratelné a spalinové lamelové. Výměníky jsou od renomovaných výrobců a většinou v nerezovém provedení.

V naší nabídce jsou expanzní a akumulační nerezové i ocelové zásobníky vody a chladících směsí.

Dále nabízíme elektromagnetické úpravny vody pro odstranění vysoké tvrdosti vody. Úpravny zabraňují zarůstání rozvodů a zařízení vodním kamenem, ke kterému dochází při ohřevu příliš tvrdé vody. Dodávané úpravny jsou jak pro obytné domy, tak pro průmyslové využití.

Od roku 2009 jsme rozšířili svojí nabídku materiálu pro energetiku o automatické systémy doplňování a odplyňování teplovodních a horkovodních rozvodů kotelen a výměníkových stanic.

Struktura naší firmy umožňuje velkou flexibilitu v řešení Vašich požadavků!

Naše služby
nabízíme po celé ČR
zejména v lokalitách:

Praha

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

Plzeň

Brno

Hradec Králové