Integrovaná politika

1

Vedení společnosti si je vědomo své odpovědnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i ostatním zainteresovaným stranám, a na základě svých možností se zavazuje k:

 • Dodržování právních předpisů a požadavků zainteresovaných stran, k neustálému zlepšování procesů a činností s důrazem na efektivitu a kvalitu jednotlivých procesů.
 • Dále se zavazuje k poskytování zdrojů pro dosahování cílů a vytváření pozitivního
  a motivujícího prostředí ke zvyšování celkové výkonnosti.
 • Ke zvyšování kvality prací tak, aby byly uspokojeny potřeby zákazníka. 
 • Minimalizování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí, zdraví
  a majetek, a to zejména zaváděním nových technologií a šetrným nakládáním se všemi zdroji a prostředky za účelem jejich optimálního využití. 
 • K naplňování cílů greendealu v oblasti stavebních projektů
 • Předcházení rizikům v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí, řídit rizika neodstranitelná, a to s maximálním možným úsilím na všech stupních řízení.
 • Zefektivnění interní komunikaci s cílem ideální informovanosti pro naplnění nastavené politiky integrovaného systému řízení.
 • Zvyšování kvalifikace svých pracovníků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

František Šťástka,
jednatel

Naše služby
nabízíme po celé ČR
zejména v lokalitách:

Praha

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

Plzeň

Brno

Hradec Králové