Výměníky teplaTrubkové výměníky tepla

2

Trubkové výměníky tepla jsou vyráběny pro použití na kapalná média. Maximální teplota pro vodu je 160°C při tlaku 2,5 Mpa.

Výměníky typu X jsou používány pro kapalná média, ale je možno je použít také pro parní aplikace. Maximální teplota na páře je 250°C.

Bazénové trubkové výměníky tepla se používají hlavně pro ohřev bazénů, ale i k solárním systémům, podlahovému vytápění, chlazení olejů atd.
Maximální provozní teplota je 205°C při tlaku 1,72 MPa.Pájené deskové výměníky

3

Desky v těchto výměnících jsou z nerezové oceli a jsou spolu neoddělitelně spojeny měděnou nebo niklovou pájkou. Z důvodu nerozebíratelné konstrukce a relativně malých mezer mezi deskami výměníku je vhodné tyto výměníky používat pro média, která obsahují co nejmenší množství pevných částic (rozvody horkovodů, ústřední vytápění a jiná upravená média).
V případě znečištěných médií (nebo TUV obsahujících minerály) je nutné před vstupy výměníku nainstalovat filtry mechanických nečistot.

Výhodou těchto výměníků jsou jejich malé rozměry v poměru k výkonu, což je dáno jejich konstrukcí. Další výhodou je příznivá cena, která vychází z jejich malé technologické náročnosti.

Základní technická data

  • Výkon 2 - 1 000 kW
  • Max. pracovní tlak 4,0 MPa
  • Max. teplota +195°CDeskové rozebíratelné výměníky

4

Tyto výměníky jsou charakteristické tím, že jejich jednotlivé desky jsou od sebe ve výměníku odděleny těsněním a je možné je rozebrat na jednotlivé kusy. Možnost rozebrání je výhodná zejména u těch médií, která jsou nějakým způsobem znečištěna a tyto nečistoty ulpívají na teplosměnné ploše výměníku. Další z výhod je možnost navýšení výkonu výměníku doplněním desek do stávajícího rámu. Desky použité ve výměnících mají několik typů prolisování. Použití typu prolisů je věcí návrhu výměníku.

Základní technická data

  • Výkon 5 - 20 000 kW
  • Max. pracovní tlak 2,5 MPa
  • Max. teplota - 40 - +170°C

Těsnění dle použitých médií.Spalinové výměníky tepla

1

Využíváme lamelových výměníků všude tam, kde odchází horký vzduch nebo spaliny ( např. z plynových kotlů, různých pecí atd. ) do volného prostoru bez využití zbylého tepla v nich obsaženého. Toto teplo využíváme pro ohřev vody ( ohřev nebo předohřev TUV, ohřev ÚT, atd. ). Díky tomu dochází k úspoře nákladů za energii, která by jinak byla nutná pro tyto ohřevy.

Maximální teplota spalin : 500°C
Max. provozní tlak vody : 1,6 MPa

<< zpět

Naše služby
nabízíme po celé ČR
zejména v lokalitách:

Praha

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

Plzeň

Brno

Hradec Králové