Velkoobchod

Výměníky tepla a zásobníkové nádrže

V oboru topení, obchod a návrhy nabízíme:

<< zpět

Doplňovací a odplyňovací automaty

Nabízíme doplňovací a odplyňovací automaty od firem REFLEX a PNEUMATEX. Automaty slouží pro doplňování vodních systémů a odstraňování kyslíku a plynů vázaných v teplovodních a horkovodních systémech.

DOPLŇOVACÍ A ODPLYŇOVACÍ AUTOMATY REFLEX

Minimat

1
 • expanzní automat k udržování tlaku v soustavě pomocí kompresoru
 • použití pro topné a chladící soustavy, velikost nádoby 200-500 litrů
 • maximální provozní tlak 6,0 bar
 • vyměnitelný butylový vak
 • dovolená maximální provozní teplota 70°C
 • řízení mikroprocesorem se zobrazením provozních stavů na displeji
 • trvalá signalizace tlaku a hladiny
 • beznapěťové kontakty pro hlášení poruch

Reflexomat

2
 • expanzní automat k udržování tlaku v soustavě pomocí jednoho nebo dvou kompresorů
 • použití pro topné a chladící soustavy, velikost nádoby 90-5000 litrů
 • maximální provozní tlak 6,0 a 10,0 bar
 • vyměnitelný butylový vak
 • dovolená maximální provozní teplota 70°C
 • řízení mikroprocesorem se zobrazením provozních stavů na displeji
 • trvalá signalizace tlaku a hladiny
 • beznapěťové kontakty pro hlášení poruch

Variomat

1
 • expanzní automat k udržování tlaku v soustavě pomocí jednoho nebo dvou čerpadel a ventilu
 • slouží k automatickému doplňování soustavy
 • dále k odplynění vody v celé soustavě
 • použití pro topné a chladící soustavy, velikost nádoby 90-5000 litrů
 • maximální provozní tlak 10,0 bar
 • dovolená maximální provozní teplota 70°C
 • řízení stejné jako Reflexomat dále umožňuje propojení s nadřazeným řídícím systémem (možnost monitorovat 24 hodinový stav soustavy)
 • vhodné také pro soustavy s glykolem do 50% koncentrace

Gigamat

1
 • expanzní automat k udržování tlaku v soustavě pomocí dvou čerpadel
 • slouží k automatickému doplňování soustavy
 • dále k odplynění vody v celé soustavě
 • použití pro velké topné soustavy, do výkonu soustavy až 30 MW
 • dovolená maximální provozní teplota 70°C

Servitec

1
 • slouží k automatickému odplynění v podtlakové nastřikovací trubce pro topné i chladící systémy
 • standardní zařízení je pro soustavy do objemu 100 m3 a tlak do 9,0 bar
 • Servitec magcontrol - je pro soustavy s tlakovými expanzními nádobami
 • Servitec - levelcontrol je pro soustavy s čerpadlovými nebo kompresorovými expanzními automaty

DOPLŇOVACÍ A ODPLYŇOVACÍ AUTOMATY PNEUMATEX

Compresso

 • slouží k automatickému udržování tlaku pomocí jednoho nebo dvou čerpadel
 • použití v topných, solárních nebo chladících vodních soustavách
 • přesné udržování tlaku v soustavách v rozmezí + 0,1 bar
 • požití pro systémy s jmenovitým tlakem 3,0 - 10,0 bar
 • možná kombinace s doplňovacím zařízením Pleno P s fillsafe bezpečným doplňováním vody
 • možno řídit automaticky s pamětí
 • použití také pro nemrznoucí směsi do 50% koncentrace

Transfero

 • slouží k automatickému udržování tlaku pomocí jednoho nebo dvou čerpadel
 • použití v topných, solárních nebo chladících vodních soustavách
 • přesné udržování tlaku v soustavách v rozmezí + 0,2 bar
 • požití pro systémy s jmenovitým tlakem do 10,0 bar
 • možná kombinace s doplňovacím zařízením Pleno P s fillsafe bezpečným doplňováním vody
 • možno řídit automaticky s pamětí
 • použití také pro nemrznoucí směsi do 50% koncentrace

Pleno

 • slouží k doplňování systémů vodou
 • použití v topných, solárních nebo chladících vodních soustavách
 • požití pro systémy s jmenovitým tlakem do 10,0 bar
 • Pleno P je řízeno pomocí externích zařízení pro udržování tlaku nebo odplynění (Compresso nebo Transfero)
 • Pleno PI řízení BrainCube - automatická optimalizace s pamětí
 • použití také pro nemrznoucí směsi do 50% koncentrace

Vento

 • slouží k vakuovému odplynění a doplňování systémů odplyněnou vodou
 • použití v topných, solárních nebo chladících vodních soustavách
 • požití pro systémy s jmenovitým tlakem do 10,0 bar
 • řízení pomocí BrainCube - automatická optimalizace s pamětí
 • použití také pro nemrznoucí směsi do 50% koncentrace

<< zpět

Expanzní nádoby

Nabízíme expanzní nádoby od firem REFLEX a PNEUMATEX. Nádoby slouží k vyrovnávání provozního tlaku ve vodních (glykolových) soustavách. Rozsah velikosti nádrží je od 8 do 5000 litrů.

EXPANZNÍ NÁDOBY REFLEX

Reflex F

1
 • slouží k udržování tlaku v malých topných systémech (závěsné kotle apod.)
 • nádoba obsahuje pevnou membránu
 • provozní tlak soustavy 3,0 bar
 • maximální provozní teplota 70°C
 • objem nádrže je 8 - 24 litrů
 • použití také pro nemrznoucí směsi do 50% koncentrace

Reflex N

1
 • slouží k udržování tlaku v topných soustavách a v rozvodech chladící vody
 • nádoba obsahuje pevnou membránu
 • přetlak plynu z výroby 1,5 bar
 • maximální provozní teplota 70°C
 • provozní tlak soustavy 3,0 bar , objem nádrže 8 - 35 litrů
 • provozní tlak soustavy 6,0 bar , objem nádrže 50 - 1000 litrů
 • použití také pro nemrznoucí směsi do 50% koncentrace

Reflex G

1
 • slouží k udržování tlaku v topných soustavách a v rozvodech chladící vody
 • nádoba do objemu 1000 litrů obsahuje vyměnitelnou membránu a nad 1000 litrů obsahuje pevnou membránu
 • přetlak plynu z výroby 3,5 bar
 • maximální provozní teplota 70°C
 • provozní tlak soustavy 6,0 bar , objem nádrže 400 - 5000 litrů
 • provozní tlak soustavy 10,0 bar , objem nádrže 100 - 5000 litrů
 • na zakázku lze vyrobit nádobu větší než 5000 litrů nebo na vyšší tlak než 10,0 bar

Reflex S

1
 • slouží k udržování tlaku pro solární systémy
 • nádoba obsahuje pevnou membránu
 • maximální provozní teplota 70°C
 • pro jmenovitý tlak 10,0 bar
 • nádrže o objemu 2 - 33 litrů jsou s upevňovacími úchyty
 • nádrže o objemu 50 - 600 litrů stojí na nohách
 • použití také pro nemrznoucí směsi do 50% koncentrace

Refix DD

1
 • jsou průtočné expanzní nádoby pro ohřev pitné vody a pro tlakové stanice
 • nádoba s membránou dle DIN 4807 T3+5, KTW-C a W 270
 • průtočná armatura Flowjet 3/4" přebírá funkci uzavírání a vypouštění
 • maximální provozní teplota 70°C
 • pro jmenovitý tlak 10,0 bar
 • přetlak plynu z výroby 4,0 bar
 • nádrže o objemu 2 - 33 litrů
 • Flowjet není součástí dodávky

Refix DT5

1
 • jsou průtočné expanzní nádoby, které se používají jako zásobníkové u tlakových stanic
 • nádoba s membránou dle DIN 4807 T3+5, KTW-C a W 270
 • průtočná armatura Flowjet 5/4" přebírá funkci uzavírání a vypouštění
 • maximální provozní teplota 70°C
 • přetlak plynu z výroby 4,0 bar
 • pro jmenovitý tlak 10,0 bar, nádrže o objemu 60 - 3000 litrů
 • pro jmenovitý tlak 16,0 bar, nádrže o objemu 80 - 3000 litrů

Refix DE

1
 • jsou expanzní nádoby, které nemusí splňovat podmínky pro pitnou vodu
 • nádoba s membránou dle DIN 4807 T3
 • neprůtočná, bez uzavírací , pouze s vypouštění
 • maximální provozní teplota 70°C
 • přetlak plynu z výroby 4,0 bar
 • pro jmenovitý tlak 10,0 bar, nádrže o objemu 2 - 3000 litrů
 • pro jmenovitý tlak 16,0 bar, nádrže o objemu 8 - 3000 litrů

EXPANZNÍ NÁDOBY PNEUMATEX

Statico SD

 • jsou expanzní nádoby pro topné , solární a chladící soustavy
 • nádoba butylovým vakem dle DIN 4807 T3
 • maximální provozní teplota 70°C
 • pro jmenovitý tlak 3,0 bar, nádrže o objemu 8 - 80 litrů
 • pro jmenovitý tlak 10,0 bar, nádrže o objemu 8 - 80 litrů

Statico SE

 • jsou expanzní nádoby pro topné , solární a chladící soustavy
 • nádoba butylovým vakem dle DIN 4807 T3
 • maximální provozní teplota 70°C
 • kulatý podstavec pro montáž na podlahu
 • pro jmenovitý tlak 3,0 bar, nádrže o objemu 120 a 180 litrů

Statico SU

 • jsou expanzní nádoby pro topné , solární a chladící soustavy
 • nádoba butylovým vakem dle DIN 4807 T3
 • maximální provozní teplota 70°C
 • kulatý podstavec pro montáž na podlahu
 • pro jmenovitý tlak 3,0 bar, nádrže o objemu 140 - 800 litrů
 • pro jmenovitý tlak 6,0 bar, nádrže o objemu 140 - 800 litrů
 • pro jmenovitý tlak 10,0 bar, nádrže o objemu 140 - 600 litrů
 • endoskopický otvor pro kontrolní prohlídku nad 1000 bar x litr

Statico SG

 • jsou expanzní nádoby pro topné , solární a chladící soustavy
 • nádoba butylovým vakem dle DIN 4807 T3
 • maximální provozní teplota 70°C
 • nohy pro montáž na podlahu
 • pro jmenovitý tlak 3,0 bar, nádrže o objemu 1000 - 5000 litrů
 • pro jmenovitý tlak 10,0 bar, nádrže o objemu 1000 - 5000 litrů

<< zpět

Elektromagnetické úpravny vody

AntiCa++ zařízení jsou navrhovaná pro úpravu tvrdé vody v místech, kde vlivem změny teploty a tlaku dochází k vytváření a usazování vodního kamene, například kotle, výměníky tepla, kompresorové stanice, atd. Po úpravě vody dochází zároveň k uvolňování již usazeného vodního kamene ze systému.

Princip činnosti přístrojů AntiCA++

Přístroje AntiCa ++ pracují na principu změny nadmolekulové struktury vody, vyvolané indukováním střídavého elektrického proudu.

Popis přístrojů AntiCA++

Přístroj AntiCa ++ tvoří elektronická jednotka a závit na potrubí s upravovanou vodou. Elektronická jednotka obsahuje generátor proudu pro napájení závitů a potřebné řídící, resp. signalizační obvody. Celá jednotka je zalita ve speciální hmotě, které chrání elektronické součástky před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Tím je zaručena dlouhá životnost (min.20 let ) a bezporuchový chod i ve velmi náročných provozech. Vinutí na potrubí tvoří minimálně dvě cívky, čím je zaručena dostatečná aktivní délka vodního sloupce na kterém přístroj AntiCa ++ působí. Závity jsou natočeny z kabelu se silikonovou izolací odolávající teplotě do +170 oC a různým agresivním vlivům prostředí.

Vlastnosti přístrojů AntiCA++

1

Vynikající účinnost dosahují přístroje AntiCa ++ díky tomu, že jsou navrženy, vybrány a instalovány podle následujících parametrů :

chemické složení vody
dimenze potrubí upravované vody
průtok vody, resp. rychlost jejího proudění
materiál potrubí - kov, plast

Vlastnosti upravené vody

 • při termodynamických změnách nevytváří vodní kámen
 • narušuje staré usazeniny vodního kamene
 • má nezměněný obsah minerálních látek
 • urychluje sedimentaci kalů
 • vytváří na kovovém povrchu ochrannou vrstvu Fe3O4
 • příznivé vlastnosti jsou časově omezené
 • je citlivá na silné vnější elektrické, resp. magnetické pole

Výběr vhodného typu přístroje

Výběr vhodného typu přístroje závisí na nasledujících údajích:
 • množství vody a průběh průtoku kapaliny
 • průměr potrubí
 • chemické složení kapaliny
 • materiál potrubí

Přístroje EUV 15 DOM - 65 DOM

Tyto přístroje jsou navrhnuty pro jednoduché aplikace, kde průtok kapaliny v systému je na hranici udávaných hodnot v tabulce 2. Jsou určeny na použití pro úpravu vody v domech a bytech. Nesmí se zaměňovat s typem EUV.. D. Záměna by způsobila podstatně nižší efektivnost úpravy. Dále závity u typů EUV..DOM jsou realizované z kabelu s PVC izolací, odolávající teplotámjen do +70 oC.

Přístroje EUV 10 D - 65 D

1

Tyto přístroje jsou určeny pro jednoduché aplikace v těch případech, kdy průtok potrubím se pohybuje převážně v optimálních mezích. V případě, že průtok daným potrubím je na dolní hranici resp. pod ní a jiné okolnosti tomu nebrání, je vhodné v místě instalace redukovat průměr potrubí o jeden stupeň a použít odpovídající přístroj.

Tyto přístroje jsou vhodné pro použití v menších průmyslových objektech: prádelny, pekárny, malé kompresorové stanice, výměníky, holičství atd.

Přístroje EUV 32 T - 65 T

1

Tyto přístroje jsou určeny pro výměníkové stanice bytového hospodářství. Umožňují pomocí spínacích hodin přepínat přístroj ve dvou pásmech průtoků (I. - nízký, II. - vysoký) buď v cyklu 24, nebo 168 hodin. Přepínací kontakt spínacích hodin je možno nahradit jiným přepínacím kontaktem vázaným na chráněné technologické zařízení.

Typické použití: malé průmyslové podniky, hotely, motely, výměníkové stanice, umývárny, kotelny atd.

Přístroje EUV 50 MI - 500 MI

1

Tyto přístroje jsou navrženy pro použití v aplikacích, kde průtok je konstantní a daný oběhovým čerpadlem. Například chlazení velkých kompresorů, čpavku, klimatizace, topení a pod. Optimální stupeň se nastaví ručně podle použitého čerpadla. Každý přístroj je vybaven tabulkou, která znázorňuje hranice průtoků a jim odpovídající úroveň signálu.

Přístroje EUV 50TI - 500 TI

1

Združují vlastnosti přístrojů EUV..T, EUV..MI, t.j. umožňují přepínání dvou ručně přednastavených pásem průtoků buď pomocí spínacích hodin nebo jiného spínacího kontaktu. Úroveň každého pásma se nastavuje nezávisle.

Typické pužití: průmyslové aplikace.

Přístroje EUV 50 AI - 500 AI

1

Tyto přístroje jsou navrhnuty pro aplikace, kde průtok kolísá nepravidelně v širokém rozsahu. Optimální stupeň je u těchto typů nastavován automaticky podle signálu z průtokoměru. (Průtokoměr a impulzní vysílač se objednává samostatně a jeho typ včetně technických údajů je potřeba uvést v objednávce).

Typické použití: velké úpravny vody, kotelny, tepelné výměníky atd.

<< zpět

Výměníkové stanice

Zajistíme návrh a dodávku výměníkových stanic dle zadaných parametrů. Stanice jsme schopni navrhnout pro horkovody, teplovody tlakově závislé i nezávislé.

Výkonově menší stanice dodáme v kompaktním provedení, větší stanice jsou dodávány rozdělené na jednotlivé části, z důvodu snadnější přepravy a manipulace.

<< zpět

Naše služby
nabízíme po celé ČR
zejména v lokalitách:

Praha

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

Plzeň

Brno

Hradec Králové